År 1842 slutfördes det största arbete, som någonsin börjats i Slätthög. Det var då den nya kyrkan blev färdig. Trävirket från den gamla kyrkan såldes på auktion, och stenen användes för att göra det nya kyrktornet klart. I den gamla kyrkan hade det funnits en rik bildvärld med målningar och skulpturer. En del av detta lades undan, och det finns nu i den lillkyrka, som inretts på andra våningen ovanför sakristian. Bland annat finns där rester av den gamla kyrkans predikstol. Hur den sett ut från början kan man se i Alvesta kyrka. På själva korgen, där prästen står, finns fem skulpturer. På sidorna står de fyra evangelisterna. Vad de har fört vidare om Jesus skall vara utgångspunkten för det, som sägs i predikan. Det har man rätt att vänta sig. Från altaret läses varje söndag ett stycke från evangeliet, och det skall förklaras i predikan. I mitten på predikstolen finns en bild av Jesus, sådan han är nu. Han står på jordgloben som hela jordens Herre. Han har sin högra hand höjd till välsignelse, och i den vänstra har han sin segerfana med korset. Den kristna tron handlar både om vad Gud har gjort genom Jesus och vad han gör och skall göra. Vi kristna tackar Gud för Jesus i krubban, och vi tillber den levande Herren.

Ovanför predikstolen fanns ett tak för att ordens ljud inte skulle gå uppåt utan mot de lyssnande. Det taket finns kvar från Slätthögs gamla kyrka. På taket fanns en krona med denna text: ”Gloria in excelsis Deo” – Ära vare Gud i höjden! (Luk.2:14) Det är änglasången på julnatten. Den är fylld av glädje och förundran över att Guds Son är född som människa på denna jord. Änglarna beundrar Guds kärlek till denna besvärliga värld. Att han bara kom på att han skulle förvandla den genom att själv bli människa! Och att det var möjligt! Det synliga och det osynliga, det tidsbegränsade och det eviga, det andliga och det materiella är ju annars så långt från varandra som man bara kan tänka. Men i Jesus Kristus har de förenats och blivit ett.

Kronan från predikstolstaket finns bara kvar i skadade delar. Men de har ett viktigt budskap. Sådan är äkta kristen tro, sådan är en predikan värd att lyssna till: ”Ära vare Gud i höjden!” Det är ett mirakel att få en sådan tro, och det är ett mirakel att få höra en sådan predikan. Då har vi änglars tro och änglars glädje. Det är en tro och en glädje, som förvandlar. Änglasången har nämligen en fortsättning: ”…och frid på jorden åt alla dem som har hans välbehag.”