1. Vi tillber, Kristus, vid ditt korsi kraften av ditt blod.Du lät det rinna från din kroppmed evig kärleks mod.Du vet att du förvandlar såen värld, som bort från Gud vill gåmen ännu räddas kan. 2. När mänsklig klokskap och förnuftvill pejla in ditt kors,då blir dess sanna härligheti mörker dolt för oss.Guds vrede över […]