Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Bibelhänvisning: Första Korinthierbrevet 13

Vårvintersång 1618

1. Först av allt man Kyrkan märkerpå den djupa kärleken,som varandras styrka stärkeroch som älskar sanningen.Äkta kärlek vill det bästaför sin ovän och sin vän. 2. Äkta kärlek genomströmmarbruk av Ord och sakrament.Handfast verklighet, ej drömmarär den kärlek Anden tänt,ty Guds ansikte i Sonenär i kärlek till oss vänt. 3. Kärleken skall oss fullkomna,när vi […]

Vårvintersång 1617

1. Kyrkans första känneteckenär att kärlek präglar allt,glädjen att få ge och älskaså som Jesus har befallt,glädjen i att älskad blioch i kärleken bli fri. 2. Utan kärlek är det helablott en klingande cymbal,bara buller, skrål och missljud,alla sånger och allt tal.Mitt i all högtidlighetklingar det av intighet. 3. Men när nåden vi behöveroch ej […]