1. Herre, tack att grunden hölloch att huset inte föll.Störtflod kom och stormvind ven,kring oss spreds förödelsen. 2. Mitt i stormen var du däri den grund, som livet bär,i det ord och löfte somtill oss genom Jesus kom. 3. Ordet är den fasta grund,där vårt liv och vårt förbundmed ditt fadershjärta fåttmera gott än vi […]