Greta Thunberg är en unik människa, fullständigt unik. Totalt oförutsägbart har hon trätt fram och gett röst år hela jordens barn och unga. Och världens mäktiga lyssnar. Frågan är bara om de hör.

   Hur uppstår en sådan unik människa? En del av svaret finns i den bok som hennes föräldrar, Malena Ernman och Svante Thunberg har skrivit, Scener ur hjärtat (Polaris). I faderns släktbakgrund finns Nobelpristagaren Svante Arrhenius, som för mer än hundra år sedan räknade ut förbränningens förödande effekter på klimatet. På moderns sida finns Ebbe Arvidsson, en av våra främsta folkbildare under 1900-talet. Själv är hon operasångerska med allt vad det innebär av en rörlig tillvaro.

   De unikt begåvade är inte bara högeffektiva. De är också sköra och utsatta. När man läser Malena Ernmans skildring av Gretas skoltid, undrar man hur många unika begåvningar, som har krossats i den svenska skolan. Också när Gretas far var med i skolan blev hon hånad av de andra eleverna. En modig lärare läste enskilt med henne, trots hot om avsked från rektor. Hur många unika människor har räddats av sådana tysta hjältar? Det är bara unika begåvningar som kan lösa cancerns gåta och leda världen ut ur miljökrisen. Unika människor är nationaltillgångar, mer värdefulla än Riksbankens guldreserv. Varken Donald Trump eller Stephan Löfven är i närheten. Det var en unik människa, Carl Gustaf Mannerheim, som befriade Finland och tre gånger räddade sitt fosterland från undergången. Men vid begravningen var endast en enda regeringsmedlem med, Urho Kekkonen. Han ensam hade modet att hedra en unik människa.

   Malena Ernman berättar en skakande händelse från sin egen tid på Operahögskolan. Som den effektiva människa hon är, deltog hon inte i elevkårens gemensamma nöjesliv. De andra eleverna krävde då ett krismöte. Och ledningen ställde upp! De andra placerades på stolar i en halvcirkel, och Malena på en ensam stol mitt emot – en klassisk mobbingsituation, organiserad av skolledningen själv. Sedan fick hon veta att hon var gruppens stora problem, att hon inte skulle tro att hon var något och så vidare.  Är alla blivande operasångare lika nedriga? Om en enda hade sagt: ”Detta är mobbning, det är jag inte med på! –  då hade den utvecklat sin potential att bli unik och vara unik. Varför hände det inte?  Svaret är att det i nästan varje grupp, varje klass, i varje pluton, i varje förening och varje församling finns en eller flera likasinnade till den elaka katten Måns. Han inriktar sig alltid på den som i något stycke avviker, som Pelle Svanslös. De andra följer bara med och bär sedan på skuld för resten av livet. Gretas föräldrar frågade en gång om hon hade några kompisar. Hon svarade: ”Jag vill inte ha några kompisar. Barn är dumma och elaka.” Så var det säkert, och så är också bland vuxna, inte alltid och överallt men alltför ofta i mötet med de unika människorna.

   Det är inte bara i Sverige det är så. Mannerheim blev relegerad från kadettskolan i Fredrikshamn. Men det var han och ingen av de andra kadetterna, som befriade Finland. Sedan han befriat Finland gick han arbetslös i elva år.  Det är Greta Thunberg och ingen annan elev från Stockholms skolor, som nu för den unga generations talan inför världens mäktiga. Vad hon säger är inte unikt. Svante Arrhenius visste detta för mer än hundra år sedan. Men det oerhörda är att just hon fått förmågan att säga det med sådan enastående tyngd.