Smålandspostens aktiva journalistik har gjort äldreomsorgen i Lessebo kommun till en medborgarfråga. Den hade annars lätt blivit en fråga som avgjorts av partiernas inre cirklar samt tjänstemännen. Detta visar att aktiv journalistik är en avgörande faktor för demokratin. Alla insiktsfulla politiker vet detta.

   Sedan frågan väcktes har det kommit en ny faktor: corona. Politikernas/tjänstemännens plan var att samla alla gamla på ett enda ställe, en ny institution vid järnvägen i Lessebo. Corona har lärt oss att det inte är en bra idé. Corona är inte den sista pandemin.

   Greta Thunbergs sommarprogram ger en ny infallsvinkel till planen. Byggindustrin är ett större miljöproblem än flyget, bland annat därför att de material man arbetar med är oerhört energikrävande: betong, bergkross, glas, tegel. 20% av den svenska miljöpåverkan kommer från byggindustrin. Därför måste det första alternativet alltid vara att anpassa befintliga byggnader.

   Det finns ett alkoholistbeteende, när det gäller miljön. Man tänker: ”Så lite gör väl inget.” Greta Thunberg visar att det lilla ”som gör inget”, kan vara just det som får ekosystemet att tippa över. 2018 fick vi en aning om vad det kan innebära. I över en vecka brann det vid Visjön, endast några kilometer från Kosta. Hade den branden – efter tio veckors torka – börjat fyra kilometer närmare samhället, kunde Kosta ha brunnit upp.

   Att inte ställa miljöfrågan inför varje byggprojekt kan bli mycket kostsamt. En rimlig fråga till kommunledningen är denna: Hur stor blir energiåtgång och miljöpåverkan av det planerade bygget, från bergkrossen och betongfabriken till färdigt hus?