När jag studerade i Jerusalem fanns det i Betlehem ett barnhem för handikappade arabiska barn. Hemmet understöddes från Sverige och hade några svenska medarbetare. En av dem berättade hur en liten flicka hade krupit upp i hennes knä och sett på henne. Efter en stund sade flickan:

-Du är stor.

Hon funderade ett slag, och så tillade hon:

-Men Gud är större.

Då hade hon sagt något mycket viktigt. Gud är större än varje människa. Gud är större än den människa, som ger oss mest kärlek. Han har mer kärlek till oss än den, som älskar oss mest. Han är en större auktoritet än den människa vi lärt oss allra mest av.

Apostlarna tänkte också på vad det betyder att Gud är större. S:t Johannes skriver: ”Han som är i er är ju större än den som är i världen.”(1 Joh. 4:4) Med ”den som är i världen” avser han är särskild aspekt av den tillvarons demoni, som möter oss i varje nyhetsprogram. Han syftar på vad han kallar ”Antikrists ande”, d.v.s. allt som vill ta Jesu plats, allt som är mot honom och vill vara istället för honom. Men Gud är större än dessa krafter.

Aposteln tänker också på en annan aspekt. Han skriver: ”…även om samvetet dömer oss, så är Gud större än vår samvete och vet allt.”(1 Joh. 3:20) När samvetet fördömer oss säger vi oss själva att vi är hopplösa, att vi har en läggning som gör att vi aldrig kan leva som vi borde. Det är kört för oss. Vi är fast i bitterhet, missmod, drogberoende, sexmissbruk, häftigt temperament eller vad det nu kan vara. Vi är fast i det och kommer inte loss. Men Gud vet allt. Han vet vilka planer han har för oss och vilka möjligheter, som ligger slumrande i oss. Han vet mer om oss än vi själva. Han vet vilken kraft det finns i Jesu Kristi namn. Aposteln beskriver Guds stora möjlighet för oss: ”Och detta är hans bud att vi skall tro på hans Sons Jesu Kristi namn och älska varandra, så som han har bjudit oss.”(1 Joh. 3:23)

Detta verkar omöjligt, i synnerhet när man har gjort bort sig inför sig själv och för andra. Då fördömer samvetet. Men Gud vet allt. Han vet vilka möjligheter han har, och därför är han optimistisk om oss. Gud är större än vi, det gäller också synen på oss själva. Det första steget är att inse hur det är fatt med oss själva. Det andra steget är att inse hur mycket vi behöver Jesus.