Språkbarriären är hög i österled. Men vi har faktiskt en viktig möjlighet att komma över Bottenviken och Östersjön till kristna syskon utan att behöva kämpa med språket och vår egen begränsning. Den möjligheten är Svenskfinland. En fin ingång i det kristna Finland kan vi få genom Svenska Lutherska Evangelieföreningen (SLEF), som bland annat samarbetar med Bibeltrogna vänner ELM på missionsfälten. Hemsida: (www.slef.fi; e-post: slef@slef.fi) Evangelieföreningen har en rik verksamhet, bland annat tonårsläger på Åland och i Österbotten. Det största arrangemanget i sommar är årsfesten i Vörå 26 juni–2 juli. Där kommer bland andra David Forsblom att berätta om arbetet bland gatubarn i Kenya.

   4-6 augusti är det missionsfest i Jomala på Åland med temat Kristi ord för alla. Bl.a. medverkar Jonny Bjuremo med bibelstudium och ungdomskören Evangelicum sjunger på gågatan i Mariehamn.

   Evangelieföreningen har också en fin förlagsverksamhet. I årets katalog uppmärksammas särskilt reformationsjubileet. Ett viktigt bidrag är boken Jag tror, lär och bekänner. Det är en översättning av det tredje och sammanfattande kapitlet av Martin Luthers stora bok om nattvarden från år 1528. Översättare är docent Leif Erikson i Vasa.

   Om man inte kan ta sig över Bottenhavet i sommar kan man i alla fall skaffa sig tidskriften Kristet perspektiv (Väderkvarsnsvägen 10 A 12, 00920 Helsingfors). I nummer 3/2016 tog Henrik Perret upp en mycket viktig sak i sin ledare: det enskilda dagliga bibelbruket. Jesus-tron är inte något som vi bara har, den är något som vi får genom mötet med Guds Ande i Bibelns ord. Utan detta dagliga möte med Anden i Ordet tynar tron sakta av, och det andliga livet blir till en andlig sömn, där man inte längre uppfattar något av Guds kärlek i Kristus. Följden blir likgiltighet och pessimism eller ytlighet. Henrik Perret påminner om vad professor Ole Hallasby sade vid ett nordiskt kristet studentmöte: ”Håll med järnhand fast vid den dagliga andakten.” Henrik Perret tillägger: ”De kyrkor som växer i dagens värld är kyrkor, som tar Guds Ord på allvar. Det är församlingar där Bibeln läses och studeras.”  

    Om Henrik Perret har rätt i att bibelkrisen är en avgörande orsak till de västerländska kyrkornas svaghet, då finns här också en möjlighet för var och en att bidra till trons och kyrkans tillfrisknande.  Henrik Perret påminner om orden i Johannesevangeliet 20:22: ”Sedan Jesus sagt detta, andades han på dem och sade: ‘Tag emot den helig Ande!’” Henrik Perret skriver: ”För varje gång vi i bön stillar oss inför Bibelns ord, andas Jesus på oss och säger: Tag emot den Helige Ande!”