De vise männen säger: 1. ”Vi kommit för att söka den,som Gud oss lovat se.Han är den nye David ochskall bli vår räddare.I Österns länder minnet finnsbland Guds fördrivna barn.Vi funnit tiden, men vi vetej platsen för Guds plan.” 2. ”Var finns han? Vi hans tecken setti rymdens stjärneljus,en nytänd sol har strålat framoch sagt […]