Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Melodihänvisning: Den svenska psalmboken 104: Gläd dig

Vårvintersång 2737

1. Att vara lika Gudär livets mål och bud.Det är att kunna mognasom en av Kristi trogna.I livet för de andraskall vi som Kristus vandra. 2. Att offra som han gjortgör livet rikt och stort,att egen glans försakaoch inte ge tillbakamed ont för ont, men bidaoch tyst som Kristus lida. 3. Att likna Gud är […]

Vårvintersång 1861

1. Guds rike tränger framigenom sorg och skam,rakt genom alla hinderoch allt som mänskor bindervid missmod och förfallet,som följt på syndafallet. 2. Guds rike bryter innu mer än någonsin.I ständigt nya ländersig nya mänskor vändertill riket under nådenoch ber till Gud att få den. 3. Guds rike äges ejav oss, det värjer sig.Försöker man det […]

Vårvintersång 1602

1. O Gud, av Kristi sårjag tro och visshet fåratt du och jag är vänner,när jag min nöd bekänner,Hans sår för mig bevisarden kärlek du mig visar. 2. Om livet än gått snetthar Kristi sår mig getten nystart och en rening,där allt får större mening.Från såren kärlek strålaroch Faderns hjärta målar. 3. Det finns ej […]

Vårvintersång 1601

1. Fast ingen gryning märks,Guds Kyrka ändå stärks,där Herren själv är nära.Hans löftesord skall bäraigenom natt och dimmaoch låta stjärnor glimma. 2. Han själv, hans höga namnär trygg och säker hamndit ingen farlig böljahans Kyrkas skepp kan följa.Han stillar stormens ilar.Vid kajen skeppet vilar. 3. I Guds personlighetfinns fasthet mitt i det,som bryter ned och […]