Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Melodihänvisning: Sv. ps. 112 Världens Frälsare

Vårvintersång 1616

1. Barnet, som fått frälsarnamnsover i Marias famn.Alla mänskors enda hoppligger i en spädbarnskropp. 2. Jungfrun vilar ut i rovärmd av åsna, får och ko.Josef har just somnat, närängeln i hans dröm är där. 3. Ängeln talar till Guds vän:”Skynda genast, inte sen,skynda med Maria frånBetlehem med löftets son.” 4. ”Det är bråttom, det är […]

Vårvintersång 450

1. Jesus har sin hembygd kär,och han vandrar gärna därhan en gång har valt att booch blev mött av mångas tro. 2. Många? Nej, men några fåvågade med honom gå,alla andra ville blottfå av honom något gott. 3. Men att tro och vända omär det inte många, somvågar eller tänker på.Kvar kring Jesus är de […]

Vårvintersång 448

Jesus talar: 1. Alla, som min Fader villse i himlen, för han tillSonen och i honom harde en vän för alltid kvar. 2. Jag skall aldrig visa bortnågon jag av Fadern fått.Faderns vilja och beslutskall jag alltid föra ut. 3. Jag har inte kommit nerifrån himmelen till erför att göra vad jag villutan det jag […]

Vårvintersång 2081

1. Vi har fått en Gud med hud.Jungfrun gav en kropp åt Gud.Genom Guds inkarnationblev hon mor till Faderns Son. 2. Allt vad hennes Son har gjortär för jungfrumodern stort.Allt som Sonens prägels fåttHennes hjärtas djup har nått. 3. Mor till Faderns skaparord,mor till himmel, hav och jord,mor till allt vad Sonen gjortunderbart och skönt […]

424

Utan Gud man tänker attlivet skall bli fritt och glatt,när man är sin egen lag,bara lever för idag. Eget ansvar inför Gud,ljuset från hans goda bud,allt får blekna och till slutsuddas det ur själen ut. Sen blir livets krydda besk.Tomhetens och tvivlens träskligger oundvikligt där.Utan väg och mål det är. Den, som denna nöd förståroch […]