1. Allt, som för oss närmre Gudvilar på hans kärleks bud.Allt, som för oss längre frånär en synd mot Gud och tron. 2. Varje tanke, varje ordsom gör Kristi kärlek spordär ett Andens under därskapelsen förvandlad är. 3. Varje snål och kritisk blick,som ur kyligt öga gick,förde någon längre frånlivet med Guds käre Son. 4. […]