1. Herre, du låst upp en dörr,som vi knappast märkte förr,Ofta gick vi där förbi,tills du lät den upplåst bli. 2. Nu kan vi gå in och ut,där det jämt var låst förut.Vänskap och förtroendevill man oss därinne ge. 3. Nu finns plats och tid och rumför Guds nåds mysterium.Vi kan våga dela medoss av […]