Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Melodihänvisning: Sv. ps. 6 Lova Gud

Vårvintersång 1622

1. Allt, som för oss närmre Gudvilar på hans kärleks bud.Allt, som för oss längre frånär en synd mot Gud och tron. 2. Varje tanke, varje ordsom gör Kristi kärlek spordär ett Andens under därskapelsen förvandlad är. 3. Varje snål och kritisk blick,som ur kyligt öga gick,förde någon längre frånlivet med Guds käre Son. 4. […]

Vårvintersång 1621

1. Herre, du låst upp en dörr,som vi knappast märkte förr,Ofta gick vi där förbi,tills du lät den upplåst bli. 2. Nu kan vi gå in och ut,där det jämt var låst förut.Vänskap och förtroendevill man oss därinne ge. 3. Nu finns plats och tid och rumför Guds nåds mysterium.Vi kan våga dela medoss av […]

Vårvintersång 1608

1. Finns det bara lite glödär Guds Kyrka inte död.Tron kan åter flamma oppoch ge kärlek, kraft och hopp. 2. Under askans täcke glömdkan en glödpunkt ligga gömd,men på värmen märker manatt en eld den tända kan. 3. Läggs en torkad vedbit påkan den glödens värme få.När av glöden den berörssnart till eld den också […]

Vårvintersång 437

1. Jesus kommer hem igen,går som förr i gudstjänsten,läser orden Gud har sagtoch förklarar dem med makt. 2. Många blir förvånade,säger: ”Aldrig väntadevi oss nådens ord ifrånJosefs och Marias son.” 3. Men han svarar: ”Lägg nu avera tankar, era krav.Här som i Sarefats landbara tron ser Herrens hand. 4. Ni vill styra mig och sealla […]

Vårvintersång 431

1. Genom öknens grus och sand,ledda av Guds egen handgår Guds folk med hopp och trohem till löfteslandets ro. 2. Men när vägen verkar långtystnar folkets vandringssång,och istället klagar deoch vill Mose skulden ge. 3. Se, då ringlar ormar kringmed ett skarpt och giftigt sting.Alla tänker: ”Det är föratt besvär för Gud vi gör.” 4. […]

426

Jesus frågar: ”Vem är störstibland er, och vem är först?Skall ni bli som maktens män,när jag är som tjänaren? Maktens män vill gärna se,att de andra gör som de,följer vad just de har sagtoch beundrar deras makt. Men Guds folk har annat sätt,där skall alla vara ett.Där den främste går som yngst,och den minste väger […]