1. Gud har skapat man och kvinnatill att leva för varannoch i hjärtats kärlek brinnaför att de skall bli en sannenhet, där de båda tvåger och kan med glädje fåkraft och stöd i alla lägen,som kan möta dem längs vägen. 2. Aldrig tvinga, gärna höra,aldrig bruka hot och maktmen sitt bästa gärna göraoch sig noga […]