Min andra Bibel fick jag av min fästmö Karin. Jag hade hört talas om att det fanns delar av Bibeln, som inte var med i min skolbibel. Det var de apokryfiska böckerna. Det är en samling skrifter, som finns mellan Gamla och Nya Testamentet. De finns med i de flesta stora familjebiblar och i Bibel 2000 finns de i ny översättning. Men det var ovanligt att finna dem i 1917 års översättning. Det hör samman med att Brittiska Bibelsällskapet började arbete med bibelspridning i Sverige på 1800-talet. De hade reformert bakgrund, och de reformerta har inte haft med apokryferna. Om de skulle stödja bibelspridning i Sverige, fick apokryferna inte vara med. Men Karin fann en Bibel, utgiven av Gustav Melins aktiebolag i Göteborg, och där var de med. Det var så jag fick min andra Bibel, och så lärde jag känna apokryferna.

Det är en samling skrifter av olika karaktär. Några är historiska som Judits bok och Mackabéerböckerna. Andra är samlingar av ordspråk, som Syraks bok. När jag läste dem, upptäckte jag hur mycket som liknade det som fanns hos apostlarna i Nya Testamentet. Ibland var det nästan ordagranna citat. Jesus och apostlarna måste ha läst apokryferna. I varje fall tänkte de på samma sätt, och det tyder på att det är samme Helige Ande, som har varit verksam.

Jag läser fortfarande gärna apokryferna. Syraks bok är min favorit. Den handlar i stor utsträckning om hur man skall leva på ett klokt sätt med sina medmänniskor. Det är gripande och underbart, att Guds Helige Ande också tänkt på att vi behöver hjälp med hur man skall uppföra sig, när man t.ex. är på fest. Syrak säger: ”Tala, du åldring, ty det höves dig, med noggrann insikt, men hindra ej musiken.”(32:3) När det gäller tal på fester, vill jag komma ihåg följande ord av Syrak: ”Fatta dig kort, säg mycket med få ord; visa att du kan tiga, också om du vet något.”(32:8) Inget som hör till våra liv på jorden är främmande för Gud. Syrak har mycket gott att säga om en god hustru: ”Om mildhet och saktmod bo på hennes tunga, så har hennes man icke sin like bland människor.”(Syrak 36:25) Och hör här: ”Säll är den man, som har en god hustru, hans dagars tal varder fördubblat.”(26:1) När jag tänker på Karin, som gav mig min andra Bibel och sedan blev min hustru, håller jag med Syrak.

Det som Syrak skildrar är ett liv i gemenskap med Gud. Den relationen påverkar allt annat på ett positivt sätt. Det gör att livet blir vad det är – en gåva. Syrak säger: ”Och prisa under allt detta din Skapare, honom som rikligen mättar dig med sitt goda.”(32:13)