År 2003 var det 100 år sedan Lina Sandell gick ur tiden. På många håll blev det uppmärksammat med föredrag och högtidsgudstjänster. Tonsättaren och diktaren Per Harling gav ut en fin bok om Lina och hennes psalmer, Ett ögonblick i sänder (Libris förlag). Carola Häggkvist sjöng på ett inkännande sätt in Linas sånger på en CD med titeln Blott en dag. Också i Slätthög och Mistelås hade vi Lina Sandell-dagar. Det var hon värd. Hon är den viktigaste andliga personlighet, som Sverige har haft. Hon påverkar oss mer än någon annan svensk som beskrivit den kristna tron, och genom översättningar är hon en andlig ledare för stora delar av kristenheten.

För mig själv blev den största upplevelsen i detta sammanhang Lina Sandell-dagen i Växjö domkyrka, där vi sjöng de flesta av de 14 psalmer hon har i den nuvarande psalmboken. Det visade sig att hon har så mycket mer att säga än Blott en dag och Tryggare kan ingen vara. Hemligheten med hennes förtröstan och trygghet ligger i hennes förtroende till Guds fadershjärta. Vägen till det förtroendet finns i hennes tro på Jesus. Hon är mycket medveten om att relationen till Jesus är en gåva. Hon kan inte ta sig tron, hon måste be om den och ta emot den från Anden. Hon sjunger: ”Jesus för världen givit sitt liv/ öppnade ögon, Herre, mig giv…”(Sv.ps. 45) Hon vet att detta är en relation som kräver tid. Så är det med alla positiva relationer. Hon berättar: ”En liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt/ och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt…”(Sv. Ps. 207:1). Varje meningsfull relation förutsätter ett engagemang. Så är det också med tron på Jesus. Lina skriver: ”Lev för Jesus, intet annat är dock värt att kallas liv….Giv dig helt, ty det begär han”( Sv.ps. 279:1,2). Den kvällen i Växjö domkyrka hade jag just läst Kerstin Ekströms och P.C. Jersilds senaste böcker, och det som de beskrev var raka motsatsen till verkligt liv. Det gav profil åt vad Lina skrev. Det blev mycket tydligt att det Lina beskriver är något att satsa på. Det har halt och värde. Det håller. Nu har jag ett förslag till mina läsare: Ta en av Linas psalmer i psalmboken och läs den en gång om dagen, en för var vecka. Det blir 14 veckor. Det skall bli spännande att se, hur livet ter sig efter det. Vi kan ana att Lina själv med spänning skulle följa en sådan läsning från den eviga världen. Aposteln skriver: ”Låt nu också oss, som har en sådan sky av vittnen omkring oss, lägga av allt som tynger, även den synd som har lättast att snärja oss…”(Hebr. 12:1).