Under lång tid har det varit en diskussion om den nya handboken för Svenska kyrkan. Det har funnits flera sådana böcker tidigare. I en fantastisk utgåva har Christer Pahlmblad med hjälp av flera duktiga medarbetare gett ut och kommenterat det medeltida Skara–missalet (2006).

   Reformationstidens kyrkohandbok följde den tyska Ordo Missae, som byggde på den medeltida mässan. Gustaf II Adolf och hans folk fick andlig näring av 1614 års handbok, och den förblev i stort sett densamma i 1693 års handbok. Denna gällde fram till 1811, då rationalismen som en sista suck fick prägla boken. Snart skulle väckelsens tid komma.

   En av väckelsens främsta män var Peter Lorenz Sellergren i Hälleberga. Efter sin omvändelse 1814 engagerade han sig starkt i gudstjänstfrågor. 1813 hade evangelieboken kommit i bearbetning som bilaga till psalmboksförslaget. Sellergren skrev en omfattande spontanremiss, som har mycket att säga också nu. Han visar bl.a. på hur morgonbönen förvanskats. Den slutade tidigare: ”… din helige ängel beskydde mig, så att den Onde inte får makt över mig”. I förslaget hette det: ”din faderliga vård vare mitt beskydd”. Det är i och för sig rätt, men det döljer en förnekelse, nämligen förnekelsen av att det finns änglar och en djävul.

   Söndagarna efter Fastlagssöndagen har den andliga kampen som sitt ämne. Denna kamp är för en kristen kampen mot djävulen och demonerna. Detta kom klart fram i de bibelläsningar, som dittills gällt för gudstjänsten dessa söndagar. I förslaget 1813 ville man ta bort dem. Man ville sätta in andra bibeltexter, som i och för sig var riktiga. Men själva uteslutningen av de tidigare texterna visar att det handlar om att dölja en förnekelse. Man ville förneka att det finns en ond, personlig makt i tillvaron och att Jesus är starkare. Då blir Jesu frälsningsverk förminskat. Överhuvudtaget blev det en devalvering av uppenbarelsens sanning.

   Förslaget till evangeliebok 1813 innehöll en bönbok. Sellergren ställer inför den frågan: ”Kan man skriva böner, om man inte själv är en bedjare?” Böner skall ju växa fram ur ett personligt och gemensamt möte med Gud. De skall vara sådana att de ”går hem” hos Honom. Man skall veta vem man talar till. Bönerna skall bygga på vad han lovat att ge. Annars blir de bara en verbalisering av människors känslor. Då är det inga böner utan bara människors självmanifestation.

    Sellergren skrev sin remiss 1815, året efter sin omvändelse. Redan då såg han klart vad saken gällde. Orden, som döljer, skall inte heller få fördunkla Guds stora verklighet 2018.