1. Änkans ende son är död.
  Hennes enda tröst och stöd
  ligger stelnad på en bår,
  medan de till graven går.
 2. Blicken skyms av gråt, när hon
  ser sin ende, käre son,
  men igenom sorgen når
  Jesu ord och gensvar får:
 3. ”Gråt och sörj ej mera nu,
  du skall få långt mer än du
  nu kan tro och vänta från
  Den, som gav dig man och son.”
 4. Utan ord de stannar där.
  Jesus står, och de som bär
  sätter båren stilla ner,
  och de ser hur undret sker.
 5. Jesus säger: ”Unge man,
  res dig upp!” De ser hur han
  vaknar, undrar, reser sig,
  frågar: ”Vad har hänt med mig?”
 6. Jesus vänder sig nu om
  till hans mor och säger: ”Kom,
  ta hans hand och tro och se
  tecknet Gud dig ville ge.”
 7. Herre, våra tankar går
  till Maria, när hon står
  sörjande vid korsets fot
  och tar sonens kropp emot.
 8. Mer än du i Nain gav
  är för oss din öppna grav.
  Här är nya livets ort
  och ditt himmelrikes port.