1. O under över under stort
  att Gud med mänskan är
  förenad, att Guds Son sig gjort
  till ett med livet här.

  Fall ner, förundras och tillbed,
  stäm in i änglars sång.
  Nu kan vi hoppas att bli med
  i helgons kör en gång.
 2. Miraklets plats Maria är
  och undret, hennes tro,
  har öppnat världen för Guds Son
  att mitt ibland oss bo.

  Fall ner, förundras och tillbed …
 3. Och sedan dess allt mänskligt är
  med Gud förenat så
  att var och en nu hoppas kan
  av livets fullhet få.

  Fall ner, förundras och tillbed …
 4. O unders under, sakrament.
  Guds Son i vin och bröd
  nu räcks emot oss för att ge
  Guds liv i överflöd.

  Fall ner, förundras och tillbed …