1. Jesus frågar: ”Vem är störst
  ibland er, och vem är först?
  Skall ni bli som maktens män,
  när jag är som tjänaren?
 2. Maktens män vill gärna se,
  att de andra gör som de,
  följer vad just de har sagt
  och beundrar deras makt.
 3. Men Guds folk har annat sätt,
  där skall alla vara ett.
  Där den främste går som yngst,
  och den minste väger tyngst.
 4. Den jag gjort till ledare
  skall som jag bli tjänare
  och på folkets vandring hem
  bära mat och dryck till dem.
 5. Jag är den som stigit ned
  från det höga med Guds fred.
  Nedåt vägen måste gå,
  om ni vill det höga nå.
 6. Jag är Herre över allt
  men i tjänarens gestalt
  har jag klätt mig för att ni
  allas tjänare skall bli.”
 7. Världens fred är maktbalans,
  men den djupa fredens glans
  strålar bara, där man går
  tjänande, i Kristi spår.