1. Kan det finnas större fest
  än, när Jesus blir en gäst
  och vid bordet sitter ned,
  där apostlarna är med?
 2. Men för Marta var det brått
  med att laga något gott,
  och hon hörde inte på
  vad han ville säga då.
 3. Tvärtom, hon blev sur och vred
  för att systern satt sig ned
  invid gästens middagsbord
  för att höra på hans ord.
 4. ”Herre”, sa hon, ”frågar du
  inte efter att jag nu
  själv får laga till all mat,
  medan hon är slö och lat.”
 5. ”Marta, Marta”, sade han,
  ”mycket du oroas kan,
  men din syster såg att jag
  ville ge ett ord idag.
 6. Nödvändigt är bara ett,
  och Maria gjorde rätt
  i att lyssna till, när jag
  lade ut Guds rikes lag.
 7. Oron, Marta, ledde fel,
  men Marias goda del
  är och blir till evig tid
  hennes inre ro och frid.”