1. När Sonen antar vår natur
befrias vi och världen ur
den mörka demonien.
Han blir med världens vånda ett
och från dess boja löser det,
som legat fjättrat i en
hopplös nöd,
utan stöd
här i tiden,
fjärran friden,
i elände
tills Guds Son på nöden vände.

2. Guds Son blir ett med allt, och det
förvandlar världens verklighet.
Nu allt har blivit enat
i Gud och fått ett härligt hopp
att liksom Kristus själv stå opp,
förnyat, ungt och renat.
Livets sång
skall en gång
åter höras.
Allt skall göras
fritt ur sörjan
och bli vackert som i början.

3. Och därför älskar vi Guds jord
och firar vid hans altarbord
att Sonen sig förenar
med jordiskt bröd och jordiskt vin.
Han gör materien till sin,
när han med oss sig enar.
Allt hör till
det Gud vill.
Jord och himmel,
världens vimmel –
allt skall andas
Helig Ande och förvandlas.

Text: Christian Braw
Melodi: Den svenska psalmboken 498: Ett Jesus än