Jesaja ber för Guds folk:

1. Herre, o att du kom ned!
Kom och var ej längre vred.
Kom som du till mötes kom
i din glädjes helgedom.

2. Kom och låt din fiende
tyngden av din makt få se.
Kom, låt jorden bäva för
dig, som skapar och förstör.

3. Se, ditt folk förlorat allt.
Templet står här mörkt och kallt,
en ruin av vad det var,
när din härlighet fanns kvar.

4. Här är mörkt och här är tomt.
Borta är allt ljust och fromt.
Inga synder bäres fram,
ingen sång om påskens lamm.

5. Det är allt vårt eget fel.
Svalt och sällan tog vi del
av din nåd och goda lag.
Därför är det tomt idag.

6. Du är allt vi nu har kvar
av vad förr vår glädje var.
Hjälp oss för att du är du.
Herre kom! Kom till oss nu!                                                        →

7. Kom, o Herre, kom hitned
med förnyelse och fred
in där hopplöshet och hämnd
gör din svaga skara skrämd.

8. Kom och oss förvandla så
att du genom oss kan nå
in i världens mörka hus.
med förvandling och med ljus.

Inspirerad av Jesaja 64
Melodi: Den svenska psalmboken 444, Mycket folk