1. Fast ingen gryning märks,
Guds Kyrka ändå stärks,
där Herren själv är nära.
Hans löftesord skall bära
igenom natt och dimma
och låta stjärnor glimma.

2. Han själv, hans höga namn
är trygg och säker hamn
dit ingen farlig bölja
hans Kyrkas skepp kan följa.
Han stillar stormens ilar.
Vid kajen skeppet vilar.

3. I Guds personlighet
finns fasthet mitt i det,
som bryter ned och river
och ut i stormnatt driver.
Men lugn och liv ger Ordet
åt den, som hör och tror det.

Text: Christian Braw
Inspirerad av Jesaja 50:10
Melodi: Den svenska psalmboken 104, Gläd dig, du Kristi brud eller alternativ melodi 39