1. O Gud, av Kristi sår
jag tro och visshet får
att du och jag är vänner,
när jag min nöd bekänner,
Hans sår för mig bevisar
den kärlek du mig visar.

2. Om livet än gått snett
har Kristi sår mig gett
en nystart och en rening,
där allt får större mening.
Från såren kärlek strålar
och Faderns hjärta målar.

3. Det finns ej annan grund
för Guds och mitt förbund
än Kristi kors och såren.
Frän korsets spikar går en
gudomlig kraft att närma
sig Gud och där sig värma.

4. Förunderligt och stort
är allt vad såren gjort.
Där fann Guds helgon vägen
i alla livets lägen,
och sårens kraft gav styrka
åt dem och Kristi Kyrka.

Text: Christian Braw
Melodi: Den svenska psalmboken 104, Gläd dig, du Kristi brud eller alternativ melodi 39