1. Herre, endast du består.
Allt det tidsbundna förgår.
Endast du förblir och är
verklig nu och sen och där.

2. Innerst i all verklighet
finns ett hemligt spår av det
du har gett åt skapelsen –
väg och mål i himmelen.

3. Det, som blott är samtidsvänt,
blir av tidens gång förbränt,
och all tidens politik
åldras och blir askan lik.

4. Men då lever ännu du,
lika frisk och fast som nu.
Lika kraftfull som förut
är du än vid tidens slut.

5. Allt det instabila stör
och vår innersta förstör.
Verklig glädje finns blott där
livet fast och stadigt är.

6. Djupast våra hjärtan vill
få vad du oss skapat till:
äga din stabilitet
i en salig evighet.

7. Bara nära dig finns ro
genom Jesu Kristi tro,
Bara i din närhet når
vi det liv, som fast består.

Text: Christian Braw
Melodi: Den svenska psalmboken 444, Mycket folk kring Jesus var