1. Många onda ting
samlas runt omkring
Herrens folk och Kristi vänner,
när de tron på Gud bekänner,
men han tar dem ut
bort från allt till slut.

2. De Guds ledning får
varje steg de går.
Han med omsorg förbereder
deras väg och varligt leder
steg för steg och så
kan de friden nå.

3. Står de trötta still,
vacklar stegen till,
faller de och ligger slagna
blir de av Guds händer tagna
upp på vägens spår,
där hans kraft de får.

4. Är du Kristi vän,
skall du se hur den
smärta, som dig plågar, vänder
om och blir en kraft, som tänder.
Gud förvandlar den
redan nu och sen.

5. Älskar du Guds Son,
lever du av tron,
skall vad ont som än kan fresta
på, förvandlas till det bästa.
Löftet Gud har gett,
ger dig denna rätt.

6. Fader, stark och god,
ge mig tålamod
till att tro att du skall vända
det som plågar och så sända
genom smärtans hål
kraft att nå ditt mål.

Inspirerad av Psaltaren 34:20 och 37:23–24 samt Romarbrevet 8:28
Melodi: Den svenska psalmboken 566, Vaka, själ, och bed