Herren talar:

1. Mitt i själens ödemark
skall du mättas och bli stark,
när du har för andra gjort
det jag sagt att du har bort.

2. När du vill och när du gör
gott mot mänskor utanför,
kommer du mig nära som
när du till din dopdag kom.

3. Om du inte blundar för
orätten de många gör
skall jag än en gång dig ge
liv av min välsignelse.

4. Sådan fasta vill jag ha,
att du skall ditt ansvar ta
och riskera egna sår,
när mot orätten du går.

5. Om du inte trolöst flyr,
när du ser en trons martyr,
skall du få en större lön
än du bett om i din bön.

6. Då skall du få bygga på
Kristi Kyrkas grund och så
skall du se hur kraft på nytt
strömmar in, där kraften flytt.

Inspirerad av Jesaja 55:6–12
Melodi: Den svenska psalmboken 444, Mycket folk