1. Vår Gud har skapat allt, som är,
var sol och var planet,
och obetvinglig omsorg bär
om jordens mänsklighet.

2. Ej solsystemens väldighet,
ej nebulosors glans
fick honom att bli ett med det,
som valt att ej bli hans.

3. Men misstro och motspänstighet
vek undan för ett ja,
när jungfruns tro och ödmjukhet
lät Sonen boning ta.

4. Av Anden lyftes vår natur
ur egensinnets hav
och fram steg gudamänskan ur
vår egenviljas grav.

5. Han, som har fötts av Gud, blev så
ett barn av vår planet.
Nu kan vi, jordens barn, också
få Sonens härlighet.

6. Än mer, hans kors, hans djupa sår,
hans ensamhet och skam
ger liv, där sårens kärlek når
till all vår smärta fram.

7. Vi faller i förundran ner
för underverkets glans,
att Karlavagnens Herre ger
oss livet som är hans.

Melodi: Crimond; New English Hymnal 459
eller alternativ melodi 25
eller Den svenska psalmboken 495, I öster stiger solen opp