Jesaja talar till Guds folk:

1. Ge Herren ingen ro,
men våga be i tro
att ni får honom störa
och nå till Faderns öra
med smärtans egen hälsning
i hopp om kraft och frälsning.

2. Stör Herren dag och natt
med bönerop om att
han skall sitt folk upprätta
och gräns för otron sätta,
att Ordets kraft skall räcka
till att de slöa väcka.

3. Guds löften är den bro
där kärlek, hopp och tro
ger spänst och ord åt bönen
och visshet om att lönen
för trogen bön är under
i hjälpens rätta stunder.

4. Låt bönens sång och tal
bli som en trons kanal,
där Andens kraft kan flöda
och väcka liv i döda
och torra fält och gärden
och så förvandla världen.

5. Ge Herren ingen ro.
Han ger er själv er tro,
så att ni vågar bedja
och för hans Kyrka vädja.
Långt mera än ni tänker
han i sitt svar er skänker.

Inspirerad av Jesaja 62:7
Melodi: Den svenska psalmboken 104, Gläd dig, du Kristi brud