1. Hela himlarymden lyder
minsta vinken av Guds hand.
Han i Karlavagnen lägger
in sin goda ordnings band.
Solsystemens krets han leder
och atomers minsta grand.

2. Skulle mänskan ensam trotsa
honom och förneka det,
som ger allt balans och skönhet,
tillvaro och verklighet.
Skulle bara himlarymden
följa Gud i ödmjukhet?

3. Syskon, vi fått större gåvor
än all Vintergatans glans.
Vi har viktigare vandring
på den vägen, som är Hans.
Vi ett större mål kan vinna,
salighetens segerkrans.

4. Fader, inför dig bekänner
vi att vi har vikit från
gåvorna du åt oss skänkte,
och nu flyr vi till din Son.
Låt hans liv för oss försona
och upprätta oss i tron.

Inspirerad av Psaltaren 111:7
Melodi: Den svenska psalmboken 640, O Jerusalem
eller alternativ melodi 20 eller 21