1. Jungfruns son är Gud ibland oss,
Gud och man, Immanuel.
Han befriar Herrens trogna
ifrån syndens alla fel.
Genom honom får vi också
av Guds egna krafter del.

2. Också synd, som sitter djupast
i vårt hjärta, botar han.
Agg och högmod, tungsintheten –
allt han alltid läka kan.
Han i deras ställer gjuter
in sin glöd i människan.

3. Kom, o Jesus, och befria,
du som fått befriarnamn.
Lyft oss upp ur livets snöslask,
värm oss i din goda famn.
Lotsa oss ur livets stormar
till din kärleks trygga hamn.

Inspirerad av Matteusevangeliet 1:21
Melodi: Den svenska psalmboken 640, O Jerusalem