1. Undret, som i jungfrun skedde,
mänsklighetens framtid ledde
bortom dödlighetens tvång.
Så blev livet
åter givet
godhetens och hoppets sång.

2. Ur vår vånda Gud oss löste
och med Anden överöste
oss med himmelsk glädjekraft.
Vi blev fria
med Maria
till långt mer än Adam haft.

3. Vi blir lösta från vår börda
genom allt det oerhörda
Jesus Kristus kommit med.
Genom blodet
kan vi tro det
liv han sänder till oss ned.

4. Evig ära och beundran,
jordisk bävan och förundran
tillhör dig, o Gud för det
att ur dödens
mörka flöden
du förlöst din mänsklighet.

Text: Christian Braw, inspirerad av Första Johannesbrevet 5:6–8: ”Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus.” 
Melodi: Den svenska psalmboken 233, Fader, du vars hjärta