1. Guds rike tränger fram
igenom sorg och skam,
rakt genom alla hinder
och allt som mänskor binder
vid missmod och förfallet,
som följt på syndafallet.

2. Guds rike bryter in
nu mer än någonsin.
I ständigt nya länder
sig nya mänskor vänder
till riket under nåden
och ber till Gud att få den.

3. Guds rike äges ej
av oss, det värjer sig.
Försöker man det röva
får man sin styrka pröva
mot honom, som planeter
bär upp i rymdens eter.

4. Guds rike bryter opp
ur himlen och blir kropp,
ett barn i jungfruns sköte.
Gud stämmer med oss möte
i Sonen, som hon födde,
och som för världen blödde.

5. Guds vishet har fått rätt
av sina barn, och det
är tron som bygger Kyrkan.
Där finns den sanna styrkan
till seger över döden
med Andens starka flöden.

Text: Christian Braw, inspirerad av Jesu ord i Matteusevangeliet 11:1–19: ”Men Visheten fick rätt av sina barn.”
Melodi: Den svenska psalmboken 104, Gläd dig, du Kristi brud, eller 39