1. Ett under! Guds inkarnation:
En mänskans broder blir hans Son.
Med honom vi en Fader fått,
som lovar bli vår vän för gott.

2. När Sonen blir som mänska född
och av Guds Ande understödd,
då öppnas nya perspektiv
för sant och äkta mänskoliv:

3. Ett liv, så fritt från själviskhet
som var Guds plan av evighet;
ett liv, så fritt från brist och död,
så löst från syndens själanöd.

4. I Jesu Kristi själ och kropp
lyfts hela mänskligheten opp.
Guds Ande smälter allt förfryst,
det mänskliga blir genomlyst.

5. Det är den bästa jul vi fått,
att mänskligt liv i Jesus nått
fullkomningen hans Fader tänkt,
och detta liv är till oss skänkt!

6. Vi sjunger med Guds änglahär:
Gud helig, helig, helig är!
Ja, ära åt vår Gud och Far
att jungfrun Sonen till oss bar!

Text: Christian Braw
Melodi: Den svenska psalmboken 125, Från himlens höjd