1. Jesus Kristus, när du födes
är du ett med människan.
All vår längtan efter helhet
i din krubba svaret fann.
Genom ord från himmelen
blev vår vilja åter ren.

2. Ord, som talats av Guds ängel
gjorde jungfruns vilja ren.
Inget orent eller fläckat
hindrade bebådelsen.
Allt var heligt, allt var rent.
Mänskligt blev med Gud förent.

3. Tala Ordet, som oss renar,
åter till din värld idag
och låt Ordets kraft förena
oss med Faderns goda lag.
Helighet oss mänskor ge!
Fader, låt din vilja ske!

Text: Christian Braw
Musik: Den svenska psalmboken 129, Och det hände