1. Jesus Kristus, när du föddes,
tillbads du i herdars fröjd.
Deras glädje understöddes
utav sång från himlens höjd.

2. Maktens man tog andra banor
för den makt han redan mist,
trogen maktens dunkla anor,
vanda vägar, lögn och list.

3. Men Gud känner alla faror,
som kan hota jungfruns barn,
och han klipper alla snaror,
som vill snärja nådens plan.

4. Varje tids herodianer
vill ha Jesus Kristus bort.
Maktens män med mörka planer
söker stänga hoppets port.

5. Sänd din mördarskara vida
ut, Herodes! Frälsaren
kommer undan. Vill du strida
blir han alltid segraren.

6. Himlens Herre, du som räddat
Jesus undan dödens män,
i Egypten har du bäddat
säng och hem för Frälsaren.

7. Jesus, du som kommer undan
din Herodes, red dig bo
i vår glädje och beundran,
i vår smärta och vår tro.

Text: Christian Braw, inspirerad av Matteusevangeliet 2:13–23: Ängeln sade: ”Stå upp och ta med dig barnet och dess moder …”
Melodi: Den svenska psalmboken 86, O Guds kärlek