1. Guds stora plan, förvandling,
skall snart fullbordad bli,
när Kyrkans ökenvandring
är över och förbi,
när målet sist har hunnits
och sista segern vunnits
och himlen öppnat sig.

2. Det under Herren gjorde,
när han blev jungfruns son
för alltid grunda borde
förvissning genom tron
att steget Gud har tagit
för alltid mänskan dragit
ur hopplöshetens nät.

3. När Gud har sig förenat
med mänskligheten så,
han också mänskan renat
och låtit henne få
en grund för mål och mening,
en riktning och en ledning
att löfteslandet nå.

4. Det är på gång, det lyckas,
när Herren börjat det.
Hur mörkt det än kan tyckas
har han ett ljus oss gett.
Det frö, som han har jordat
skall bli i frukt fullbordat,
vi skall uppleva det.                                                     →

5. Ja, gör oss, Fader, fasta
i tron på vad du gjort.
Låt inget mörkt belasta
och skymma undret bort.
Vi prisar vad du gjorde:
Din Son blev Herrens Smorde
och grunden för vårt hopp.

Text: Christian Braw
Melodi: Den svenska psalmboken 150, Du segern oss förkunnar