1. Överallt, i alla är
godhetsglimtar, som oss lär
att i glädje ana mer
av vad Gud i Sonen ger.

2. Molnen ger åt åkern regn.
Stranden ger åt landet hägn.
Växter djuren föda ger.
Ögat genom ljuset ser.

3. Alla tjänar de varann.
Ingen ensam leva kan.
Bara i de andras tjänst
vinner livet mål och spänst.

4. Och att troheten är stark
hos en hund är helgad mark,
som en återklang av den
allra högsta troheten.

5. Om än vanställt blir vad du,
Fader, ville är ännu
livet för varandra den
stora, sunda ordningen.

6. Överallt och alltid gällt
bilden Gud ibland oss ställt,
när hans Son blev kött och blod
för att göra världen god.

7. Hjälp oss, Ande, leva så
att i Sonens fotspår gå,
lämna mig och mitt och jag
för att leva livets lag.

Text: Christian Braw i oktober 2019
Melodi: Den svenska psalmboken 6, Lova Gud …