1. Nu är segerfesten inne,
änglahärens jubeldag,
som ett stort och härligt minne
av den ondes nederlag.
Själva livet då det gällde,
Herrens eller satans välde,
när med Mikael i spetsen
änglarna drog ut till slag.

2. Obevekligt ur Guds himmel
drevs då lögnernas demon.
Stridens larm och kampens vimmel
drog allt längre från Guds tron.
Med Guds Ord som svärd i handen
änglahären övervann den
skara utav onda andar,
som gjort uppror mot Guds Son.

3. Sakta spred sig friden åter
ut där slaget hade stått.
Mikael de sina låter
spärra tidens gräns för gott.
Aldrig skall demoner komma
in ibland de glada, fromma
änglarna i Herrens himmel.
De får dela satans lott.

4. Vi, som står på andra sidan
hitom tidens stängda gräns
väntar ivrigt i förbidan
på att änglaskaran sänds
också till vår värld att strida
mot det onda vid vår sida,
så att striden för Guds vilja
till den stora segern vänds.

Inspirerad av Uppenbarelseboken 12:7–12
Melodi: Den svenska psalmboken 367, O Guds Ande, du som …