1. Faderns nåd och kärlek kan
så förvandla människan
att hon, fri från själens kramp
övervinner i sin kamp.

2. Fast beslut och goda råd
är förgäves utan nåd,
men Guds kärlek lyfter opp
mänskans ande, själ och kropp.

3. Samvetet och Herrens lag
ger jag rätt, men vet att jag
inte av mig själv kan nå
upp till det jag vill förmå.

4. Svarta tankar mörker spred,
onda bilder stänkte ned
allt vad gott och skönt och stort
Fadern hade för mig gjort.

5. Men som vårens ljumma bris
smälter undan vinterns is,
blev de frestelser jag haft
upplösta av nådens kraft.

6. Framåt, framåt går min blick
sedan friheten jag fick,
framåt mot den nåd, som jag
vänta får från Gud var dag.

Melodi: Den svenska psalmboken 338, Som ett klockspel …
eller alternativ melodi 5, 6, 40 eller 54