1. Jesus kommer hem igen,
går som förr i gudstjänsten,
läser orden Gud har sagt
och förklarar dem med makt.

2. Många blir förvånade,
säger: ”Aldrig väntade
vi oss nådens ord ifrån
Josefs och Marias son.”

3. Men han svarar: ”Lägg nu av
era tankar, era krav.
Här som i Sarefats land
bara tron ser Herrens hand.

4. Ni vill styra mig och se
alla sjuka botade,
men som på Elishas tid
bara tron kan nå till frid.”

5. Då blir vreden stor, och de
vill bli Kristi mördare.
Ändå ingen gripa kan
Jesus, Gud och mänska sann.

6. Fri och rak från dem han går.
Som förstenade de står.
Han går bort och stannar där
tro och hopp i hjärtat är.

Christian Braw

Inspirerad av Lukasevangeliet 4:16–30
Melodi: Den svenska psalmboken 6, Lova Gud …
eller alternativ melodi 49