För barnkören

1. Vi är Kristi Kyrkas kör,
det är Gud vi sjunger för.
Han har gett oss röst och ton
för att sjunga om hans Son.

2. Först av alla Gud oss hör,
därför vi vårt bästa gör.
Lyssnar många eller få,
är han viktigast ändå.

3. Med i sången finns det fler
än man tänker på och ser:
Änglars sång i himlens fred
klingar inför Herren med.

4. Deras lovsång, liksom vår
till vår gode Fader når
som ett tack för allt, som han
gjort och gör och vill och kan.

Christian Braw

Melodi: Den svenska psalmboken 338, Som ett klockspel …
eller alternativ melodi 5, 6, 40 eller 54