1. Längs med stranden vandrar han
och till honom skyndar man,
följer efter i hans spår,
där han upp mot berget går.

2. Gamla går på ömma ben,
halta linkar efter sen.
Trevande de blinda går
fram mot platsen, där han står.

3. Allt blir på den mannen lagt
i förtröstan på hans makt,
därför att de ser att han
både vill och hjälpa kan.

4. Se, hur han de sjuka rör
och till verklig hälsa för,
hur han svaga, skadade
livets kraft kan återge.

5. Märkte du den goda blick,
som det sjuka barnet fick?
Gråten tystnar, där han går
och vid plågan röra får.

6. Varje plåga, varje brist
blir av mannen, Jesus Krist,
buren för den mänsklighet,
som sin plågas rot ej vet.

7. Häpna, bävande de står,
när de hälsan återfår,
men så bryter jublet loss:
”Herren Gud besöker oss!

8. Gud är mitt ibland oss! Se,
hur vi blivit botade
genom kraft från himmelen.
Gud har kommit hit igen!”

Inspirerad av Matteusevangeliet 15:29–31
Melodi: Den svenska psalmboken 338, Som ett klockspel …
eller alternativ melodi 5, 6, 40 eller 54