1. Mot himlen förgäves jag sträckte mig ut,
jag sökte att öppna Guds boning.
Men dörren var stängd till dess Fadern till slut
slog upp den i Kristi försoning,
och vägen till himlen blev funnen.

2. De tankar jag prövat att komma ditin,
de ledde mig bara till muren,
men Kristus mig fann, det var så jag kom in,
jag kom utav Frälsaren buren,
och vägen till himlen blev funnen.

3. Då lyste det kring mig som vårsolens ljus,
mitt liv blev till visshet förvandlat,
och porten stod öppen till änglarnas hus,
det lyste kring stigen jag vandrat,
och vägen till himlen blev funnen

4. Och det var min Herre, som öppnade den
men öppnade inte den förrän
jag såg mina synder i strålarnas sken,
där jag låg på knä invid dörren,
och vägen till himlen blev funnen.

5. Som strålar från himlen då sträcktes mot mig
Guds eviga, vänliga händer.
Det var som en värme, som utbredde sig
omkring mig från godhetens länder,
och vägen till himlen blev funnen.

6. Och jag, jag blev stilla och kände det ske,
jag vilade utan att strida.
Han löste mig milt från min kamp och mitt ve,
han kom och han stod vid min sida,
och vägen till himlen blev funnen.

Melodi: Den svenska psalmboken 547, Vart flyr jag …
eller alternativ melodi 15