1. Det blir ändå som Herren sagt
med världen och med Kyrkan,
och vad vi tror oss ha av makt
är ingenting mot styrkan
i Skaparens beslut och ord
om hur det ordnas skall på jord
och hur allting skall sluta.

2. Det blir ändå som Herren sagt,
det skall för evigt gälla.
Den kärlek han i korset lagt
kan inga synder fälla.
Om än i skam jag gömmer mig,
min Fader aldrig glömmer mig.
Hos honom allt är sonat.

3. Det blir ändå som Herren sagt,
där Anden har fått verka
och kalla genom Ordets makt
och fått i livet stärka.
där har förvandlingen fått ske,
där spirar redan helgelse
och mognar för Guds himmel.

Melodi: Den svenska psalmboken 345, Var man må nu väl …