1. Herre, rör vid våra liv
och din skönhet åt dem giv;
du, som kan förvandla allt,
ge vårt liv en ny gestalt!

2. Se, vi kommer med vårt liv,
med vår glädje och vårt kiv;
släkt, familj och vardag bär
vi till platsen, där du är.

3. Några tycker att din tid
ger du oss för själens frid,
att vi inte borde be
dig att till vår vardag se.

4. Men vi minns den dagen då
du lät barnen komma få,
och du sade: ”Hindra ej
dem att komma fram till mig.”

5. Ser du att vi inte når
fram, därför att något står
hindrande, så hjälp oss då
att igenom hindren gå.

6. Herre, se nu kommer vi
fram med tro att allt skall bli
nytt och friskt med kraften från
dig, du Faderns käre Son.

Inspirerad av Markusevangeliet 10:13–16
Melodi: Den svenska psalmboken 338, Som ett klockspel …
eller alternativ 5, 6, 40 eller 54