1. Runt omkring oss är en sky
av Guds glada helgon, ty
från sin himmels ljus de ser
dem, som allt i kampen ger.

2. Liksom på en idrottsplats
ser de spänt, hur vi tar sats
för att under livets lopp
nå till målet för vårt hopp.

3. Själva har de redan nått
fram i mål och priset fått,
och från himlens läktare
kan de nu vår tävling se.

4. Allt som tynger oss skall vi
lägga av oss för att bli
färdiga för kampen där
rörlighet ett villkor är.

5. Mest av allt vi tynges av
att så litet tack vi gav
till vår Gud – så lös oss från
hjärtats köld, du Faderns Son.

6. När man bara ser till sitt,
till sig själv och jag och mitt,
inga krafter mer man har
inför livets tävling kvar.

7. Allt sitt eget lade han
av sig, och han övervann.
När vi fast på honom ser
kraft och glöd den blicken ger.

8. Kristus där vid målet står
och ser efter hur det går
När vår blick är fästad på
honom, skall vi målet nå.

Inspirerad av Hebreerbrevet 12:1–2
Melodi: Den svenska psalmboken 217, Gud, för dig är allting klart …
eller alternativ melodi 40 eller 46