1. Jesus har sin hembygd kär,
och han vandrar gärna där
han en gång har valt att bo
och blev mött av mångas tro.

2. Många? Nej, men några få
vågade med honom gå,
alla andra ville blott
få av honom något gott.

3. Men att tro och vända om
är det inte många, som
vågar eller tänker på.
Kvar kring Jesus är de få.

4. Och med sorg han säger nu:
”Hade Tyrus sett vad du,
Korasin, av under sett
hade de gett Herren rätt.”

5. ”Och, Betsaida, tror du väl
att din Gud har något skäl
att till himlen höja opp
den, som visar bort sitt hopp?”

6. ”Hade Sodoms folk fått se
alla under Gud lät ske,
här, så hade de sig vänt
till den frälsare Gud sänt.”

7. ”Och för dig, Kafarnaum
blir i himlen inget rum.
Mera nåd skall Sodom få
än min hembygd hoppas på.”

8. Sodoms synd är hemsk och svart,
men det värre synd är att
visa bort Guds kärlek, när
den i Kristus bland oss är.

Inspirerad av Matteusevangeliet 11:20–24
Melodi: Den svenska psalmboken 112, Världens frälsare …
eller alternativ melodi 2, 16, 41